Všeobecné obchodní podmínky pro slevový program – Slevové karty VHV

 

Slevové karty

 

1. Vydavatel Slevových karet VHV

Slevové karty VHV jsou vydány a spravovány společností V.H.V. s.r.o., IČO: 40 230 678, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: C 1250, sídlo: Husova 3058, 438 01 Žatec (dále jen "VHV").

 

2. Vydávání Slevových karet VHV

Slevové karty VHV vydávají prodejny VHV věrným zákazníkům. O Slevové karty VHV mohou požádat jen plnoleté fyzické osoby s trvalým pobytem v zemích Evropské unie a právnické osoby se sídlem v České republice. Na vydání Slevové karty VHV není jakýkoliv nárok.

 

3. Slevy Slevových karet VHV

Slevy jsou poskytovány po předložení Slevové karty VHV na prodejnách VHV či po zadání EAN Slevové karty VHV na e-shopu společnosti na webové adrese eshop.vhv.cz. Zákazníkovi je poskytnuta sleva 3 % (platí od 1.7.2024) z celého nákupu. Sleva se nevztahuje na akční a letákové zboží a zboží ve výprodeji. Slevu ze Slevových karty VHV nelze sčítat s jinými slevami. Dále slevu nelze uplatnit na specifické zboží SIKO, vybrané zboží zahradního centra a zboží na objednávku.

 

4. Zneužití, vrácení a převod

Slevové karty VHV jsou vlastnictvím VHV a VHV může kdykoli při jejich zneužití nebo při podezření z jejich zneužití ukončit slevový program ve vztahu k příslušnému držiteli s okamžitým účinkem a požadovat okamžité vrácení Slevové karty VHV. VHV nenese odpovědnost za zničení, ztrátu, odcizení či zneužití Slevové karty VHV.

 

5. Výpověď a odstoupení

Smluvní vztah podle těchto Všeobecných obchodních podmínek pro slevový program – Slevová karta VHV a účast na slevovém programu může být kdykoliv písemně ukončen držitelem Slevové karty VHV písemným odstoupením i bez uvedení důvodu s účinky odstoupení ke dni doručení oznámení o odstoupení (ex nunc) na prodejnu VHV nebo vypovězen společností VHV i bez uvedení důvodu při dodržení výpovědní lhůty jednoho měsíce oznámením odeslaným na naposledy uvedenou adresu držitele Slevové karty VHV. Při ukončení smluvního vztahu zanikají všechny nároky vyplývající ze Slevové karty VHV.

 

6. Změny a doplnění

VHV je oprávněno jednostranně měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Aktuálně platné a účinné všeobecné obchodní podmínky jsou vždy zveřejněny na www.vhv.cz. Pokud zákazník nesouhlasí s takovými změnami a dodatky k Všeobecným obchodním podmínkám pro slevový program – Slevovou kartu VHV může od smluvního vztahu odstoupit.

 

7. Ochrana osobních údajů

  • VHV je oprávněno zpracovávat osobní údaje za účelem registrace ve slevovém programu, fungování slevového programu a čerpání výhod spojených s tímto programem, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, které jsou povinné pro registraci do slevového programu. Zpracovávání osobních údajů se řídí čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).
  • Práva "subjektu údajů" jsou podle GDPR následující práva: • právo na přístup (čl. 15 odst. 1, 2 GDPR) • právo na opravu (čl. 16 GDPR), resp. výmaz (čl. 17 GDPR) • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) • právo na vznesení námitky proti zpracování (čl. 21 GDPR) • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR). Příslušným dozorovým úřadem pro ochranu údajů pro společnost V.H.V. s.r.o. je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00, Česko.
  • Doba uložení a vymazání osobních údajů bude zpracováváno pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu zpracování, nebo pokud to předpokládají zákony nebo předpisy platné pro VHV, resp. prodejny VHV, např. obchodní a daňové archivační povinnosti nebo pokud je to povoleno např. pro účely zajištění důkazního materiálu. Po zániku účelu zpracování (např. při ukončení vaší účasti v programu Slevové karty VHV) nebo po uplynutí zákonem předepsané lhůty se osobní údaje standardně smažou v souladu s právními předpisy nebo se omezí jejich zpracování nebo se omezí zpracování v rámci zákonných obchodních a daňových archivačních povinností. Zpracování osobních údajů pro splnění zákonné povinnosti VHV, např. splnění zákonných archivačních lhůt vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a zajištění důkazního materiálu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  • Správcem údaje je V.H.V. s.r.o., IČO: 40 230 678, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: C 1250, sídlo: Husova 3058, 438 01 Žatec, tel. č.: 602 106 053 (infolinka v pracovní dny od 8:00 do 15:00), e-mail: info@vhv.cz
  • Doplňující informace Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na stránce www.vhv.cz/gdpr.html.

 

8. Marketingová sdělení

Členstvím ve slevovém programu V.H.V. dává zákazník souhlas se zasílám marketingového sdělení společnosti V.H.V. s.r.o. Marketingové sdělení je zasíláno na emailovou adresu zadanou zákazníkem při registraci do slevového programu.

 

9. Rozhodné právo a příslušnost soudů

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro slevový program – Slevová karta VHV se řídí českým právem. V případě sporů vzniklých v souvislosti s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro slevový program – Slevová karta VHV jsou na jejich řešení příslušné a mají pravomoc české soudy. Jiná pravomoc a příslušnost soudů dána příslušnými právními předpisy ve prospěch spotřebitelů tímto ustanovením není dotčena.

 

10. Účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro slevový program – Slevová karta VHV jsou účinné od 01.11.2021. VHV je oprávněno celý slevový program, a tím i všechny Slevové karty VHV ukončit, a to oznámením učiněným na svých webových stránkách www.vhv.cz.

Na vašem soukromí nám záleží Používáme soubory cookie a podobné nástroje, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili nakupovat, vylepšovali Váš zážitek z nakupování a mohli poskytovat naše služby.
Více informací Méně informací